Bestand aanleveren

Hoe het grafisch ontwerp aanleveren?

 

Vector files:
?ALWAYS convert fonts into curves before sending the file.
?We recommend you to send us PMS/HKS/RAL colours for flag`s elements
?When you have a black colour in the layout please set it the following values:
C:86, M:85, Y:70, K:100
?When you have a contour we strongly recommend converting it into an object or just
make it scalable.
Bitmap files:
?Please use TIF files in RGB or CMYK with LZW compression
?When sending artwork, remember the files should be scaled to 1:1 in 72 dpi at
FULL SIZE in order to ensure good quality print.
?We recommend you not to re-size (stretch or shrink) the pictures before sending
(we will do this ourselves)
?If you want to see how the file will look like after printing zoom your pictures in
Photoshop to 100%.
?We do not hold any responsibility for appropriate PMS, RAL or HKS colour matching,
when the file is a bitmap.
?Do not prepare any adjustments for sewing.
?We recommend you to put any important elements of the design (logos, texts) not
closer than 5 cm to the edge.
?Please remember the closer you view a printed object the higher the printing resolution
needs to be. But sometimes the low quality of the file is not a problem if the banner or
flag will be viewing from several-meter distance.
Applications:
If supplying your artwork we suggest sending it in the following formats:
PDF, TIFF, JPEG, EPS, CDR (up to version X3), AI (up to version CS3)
We do not accept responsibility for further cost incurred by printing inaccuracies
if a colour proof is not supplied.

Vector files / bestanden:

ALWAYS convert fonts into curves before sending the file.

Zet ALTIJD alle lettertypes om tot lettercontouren (outlines). 

We recommend you to send us PMS/HKS/RAL colours for flag`s elements

Wij raden aan om steeds PMS / HKS / RAL kleuren op te geven van bepaalde elementen van de vlag. Zo hebben wij een referentie bij het printen.

When you have a black colour in the layout please set it the following values:C:86, M:85, Y:70, K:100

Wanneer je een zwarte kleur hebt in de vlag, zet deze kleur dan bij voorkeur op volgende waarden: C:86, Y85, Y:70, K:100

When you have a contour we strongly recommend converting it into an object or justmake it scalable.

Wanneer je een contour hebt raden wij dit sterk aan om dit om te zetten in een object of maak het schaalbaar.


Bitmap files / bestanden:

Please use TIF files in RGB or CMYK with LZW compression.

Gebruik bij voorkeur TIF bestanden in RGB of CMYK met LZW compressie.

When sending artwork, remember the files should be scaled to 1:1 in 72 dpi at FULL SIZE in order to ensure good quality print.

Wanneer je het ontwerp verzend, onthou dat de bestanden moeten geschaald zijn op ware grootte, minimum 72dpi bij 1:1 om zeker te zijn van een kwalitatieve print.

We recommend you not to re-size (stretch or shrink) the pictures before sending(we will do this ourselves). If you want to see how the file will look like after printing zoom your pictures inPhotoshop to 100%.

We raden aan om het formaat van de foto's niet te schalen (uittrekken of verkleinen) vooraleer ons toe te zenden (wij doen dit best zelf). Indien je wilt zien hoe een bestand er zal uitzien bij het printen, zoom dan jouw afbeeldingen in Photoshop tot 100%.

We do not hold any responsibility for appropriate PMS, RAL or HKS colour matching,when the file is a bitmap.

Bij het aanleveren van bitmap-bestanden nemen wij geen verantwoordelijkheid voor het correct overeenkomen met opgegeven PMS, RAL of HKS kleurcodes.

Do not prepare any adjustments for sewing. Use our templates, you can download them here.

U hoeft geen bijstellingen te doen voor het naaipatroon. Gebruik daarvoor onze patronen, deze kunt u hier downloaden.

We recommend you to put any important elements of the design (logos, texts) not closer than 5 cm to the edge.

We reden aan geen belangrijke elementen van het ontwerp (logo's, tekst, ...) dichter dan 5 cm te plaatsen van de naad of rand.

Please remember the closer you view a printed object the higher the printing resolution needs to be. But sometimes the low quality of the file is not a problem if the banner or flag will be viewing from several-meter distance.

Onthou dat hoe dichter een geprint object bekeken wordt hoe hoger de resolutie moet zijn. Maar soms is een lage kwaliteit van het bestand geen enkel probleem als de banner of vlag gezien wordt van enkele meters afstand.


Applications / Toepassingen:

If supplying your artwork we suggest sending it in the following formats: PDF, TIFF, JPEG, EPS, AI (up to version CS4).

Wanneer u bestanden aanleverd raden wij volgende bestandsformaten aan: PDF, TIFF, JPEG, EPS, AI (tot versie CS4).

We do not accept responsibility for further cost incurred by printing in accuracies if a colour proof is not supplied.

We nemen geen verantwoordelijkheid voor extra te maken kosten wanneer geen kleur/druk-proef wordt aangevraagd. (bv. bij express levering).